Vedení ekonomické agendy

Reference budou doplněny.