PŘEHLED ÚZEMNÍCH PLÁNŮ MĚST A OBCÍ A JEJICH ZMĚN ZPRACOVANÝCH PROJEKTOVÝM STŘEDISKEM HRADEC KRÁLOVÉ (ZA PLATNOSTI ZÁKONA Č. 183/2006 SB.)

ÚZEMNÍ PLÁNY obcí, městysů, měst, pořizovatel, zpracováno/schváleno

Aktualizováno: 15. 4. 2024

Královéhradecký kraj:

Liberecký kraj:

Moravskoslezský kraj:

Olomoucký kraj:

Pardubický kraj:

Středočeský kraj

Kraj Vysočina

Reference o výše popsaných pracích lze získat u jejich uvedených pořizovatelů či zástupců samosprávy.

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZAKÁZEK REALIZOVANÝCH PROJEKTOVÝM STŘEDISKEM HRADEC KRÁLOVÉ

(mimo územně plánovací dokumentace měst a obcí, které jsou uvedeny v samostatném Přehledu územních plánů měst a obcí a jejich změn zpracovaných Projektovým střediskem Hradec Králové uvedeném výše)

Aktualizováno: 15. 4. 2024

ÚZEMNÍ PLÁNY VELKÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ (ÚP VÚC), pro pořizovatele, zpracováno / schváleno:

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE (ZÚR), pro pořizovatele, zpracováno / vydáno:

ÚZEMNÍ STUDIE (okres), pořizovatel, zpracováno (od roku 2007):

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY A OBOROVÉ DOKUMENTY (okres), pořizovatel, zpracováno (kromě územních studí od roku 2007):

MEZINÁRODNÍ PROJEKT (spolupráce), pořizovatel, zpracováno:

STRATEGICKÉ A PROGRAMOVÉ DOKUMENTY, (okres), pořizovatel, zpracováno:

PROGRAM OBNOVY VESNICE (POV)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (VVURÚ), VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ (VKR), pořizovatel (objednatel), zpracováno:

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOST – POŘIZOVATELSTVÍ (OTP), ukončeno:

POSOUZENÍ SOULADU ZÁMĚRU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, objednatel, zpracováno: