PŘEHLED ÚZEMNÍCH PLÁNŮ MĚST A OBCÍ A JEJICH ZMĚN ZPRACOVANÝCH PROJEKTOVÝM STŘEDISKEM HRADEC KRÁLOVÉ OD ROKU 2007

ÚZEMNÍ PLÁNY obcí, měst, městysů, pořizovatel, zpracováno/schváleno

Královéhradecký kraj:

Liberecký kraj:

Moravskoslezský kraj:

Olomoucký kraj:

Pardubický kraj:

Středočeský kraj

Kraj Vysočina

Reference o výše popsaných pracích lze získat u jejich uvedených pořizovatelů či zástupců samosprávy

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZAKÁZEK REALIZOVANÝCH PROJEKTOVÝM STŘEDISKEM HRADEC KRÁLOVÉ

(mimo územně plánovací dokumentace měst a obcí, které jsou uvedeny v samostatném Přehledu územních plánů měst a obcí a jejich změn zpracovaných Projektovým střediskem Hradec Králové od roku 2007 uvedeném výše)

Územní plány velkých územních celků (ÚP VÚC), pro pořizovatele, zpracováno / schváleno:

- aktualizace – ÚPN VÚC CHKO Žďárské vrchy, Ministerstvo pro místní rozvoj, koncept 1997 vč. rozšíření 1998, Vysočina – kraj se sídlem v Jihlavě, návrh 2002

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE (ZÚR), pro pořizovatele, zpracováno / vydáno:

ÚZEMNÍ STUDIE (okres), pořizovatel, zpracováno (od roku 2007):

v rozpracovanosti

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY a oborové dokumenty (okres), pořizovatel, zpracováno (kromě územních studí od roku 2007):

mezinárodní projekt (spolupráce), pořizovatel, zpracováno:

Strategické a programové dokumenty, (okres), pořizovatel, zpracováno:

PROGRAM OBNOVY VESNICE (POV)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (VVURÚ), VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ (VKR), pořizovatel, zpracováno: