Historie

SPECIALIZOVANÝ ÚSTAV PRO REKONSTRUKCE PAMÁTKOVÝCH MĚST A OBJEKTŮ (SURPMO, a.s.)

Projektová činnost

V roce 1949 – vznikla v rámci Stavoprojektu Praha zvláštní organizační jednotka pro projektování rekonstrukcí památkových objektů R-ATELIÉR, a ten se o pět let později – 1. května 1954 – vyčlenil v samostatnou projektovou organizaci se zaměřením na obnovu historických sídel v komplexním pojetí památkové, urbanistické a architektonické koncepce. Kontinuita obou pracovišť je zřejmá. Tkví především v tom, že SÚRPMO od R-ateliéru převzal nejen jeho zaměření a pracovní náplň, ale hlavně všechny jeho pracovníky, kteří byli prvními tvůrci koncepčních zásad památkové péče v architektuře a urbanismu i ověřovateli metodických postupů. Urbanistické hodnoty krajiny i historických sídelních útvarů nebyly do té doby souborně posouzeny a zařazeny do celkové kontinuity, která jim z hlediska evropského vývoje přísluší. Podobně na tom byly i významné architektonické soubory a solitéry.

V úzké součinnosti s ostatními zúčastněnými složkami zpracoval ústav v průběhu své existence desetitisíce průzkumů, stovky územních plánů a tisíce projektů, které byly uplatněny nejen při realizaci památkové péče a ochrany přírody, ale i při výstavbě a přestavbě našich sídel. Urbanistické a architektonické projekty SURPMO, které se zvláště v pojetí i postupu značně odlišují od běžné projektové přípravy nové výstavby, přispěly k upřesnění údajů informačních systémů o území z hlediska hodnot a poznatků o minulém vývoji a budoucích možnostech rozvoje sídelních útvarů. Vytvořily nezbytné předpoklady k obnově jejich vnitřních částí, zejména historických center, komplexů a objektů, městských památkových rezervací, chráněných krajinných oblastí, přírodních území i venkovských sídel. Na základě urbanisticko-architektonické přípravy, včetně stavebně historických průzkumů, byly v Čechách i na Slovensku uskutečněny rekonstrukce mnoha památkových areálů – např. klášterů, kostelů, radnic, měšťanských domů i šlechtických paláců, divadel, jízdáren apod., ale i jednotlivých památek – zvláště mlýnů, obnovena řada památek lidové architektury, památek technických a uskutečněna rozsáhlá nová výstavba, přestavba, rekonstrukce i modernizace ucelených vnitřních částí sídelních útvarů. Je velmi obtížné vybrat z celkového množství zdařilých projektů a úspěšných realizací ty nejlepší, jakýkoli pokus o výčet, byť provedený s největším možným úsilím o objektivní pohled, bude neúplný: především byl SURPMO pověřen funkcí generálního projektanta obnovy Pražského hradu a dalších významných pražských památkových areálů. Z nich namátkou je možno jmenovat např. Staroměstskou radnici, prostory staroslavného Karolina, klášter blahoslavené Anežky, Karlův most, paláce Valdštejnský, Martinický a Palfyovský, desítky měšťanských domů v historickém jádru Prahy. Byla dokončena rekonstrukce Národního divadla a dostavba jeho okolí, zahájily se realizační práce na rekonstrukci areálu Ungeltu. Mimo území hlavního města Prahy jsou to především práce v památkových městech. První u nás komplexně rekonstruovaná městská památková rezervace byla v Chebu, úspěchy sklidila perla českých renesančních měst Český Krumlov a intenzivně se pracovalo např. v Prachaticích, Levoči, Táboře, Brně a Českých Budějovicích.

V roce 1995 se stala majoritním akcionářem SURPMO, a.s. Česká Kooperativa, družstevní pojišťovna a.s. Nabídka projektových prací se v tomto období rozšířila o novostavby administrativních budov a historických staveb v majetku skupiny VIG ČR. Nově byl rekonstruován také komplex hotelu Astoria v Karlových Varech, hotely Srní, školící zařízení Hrůzův mlýn a Velké Meziříčí, kancelářské budovy v Praze, Plzni, Modřicích a další. Významně se SURPMO, a.s. podílí na nové podobě mnoha desítek pracovišť a obchodních míst také v menších městech, mimo jiné v Českém Krumlově, Táboře, Žatci, Jindřichově Hradci, Moravské Třebové, atd. Nedílnou součástí SURPMO a.s. se stalo také posuzování škodných událostí, které vznikly na různých stavbách.

Benediktinský klášter BřevnovFeldovský dům, Praha 1Jičín, ÚPNZ městská památková rezervaceOpatovPaláce pro Univerzitu Palackého, OlomoucPlzeňPoslanecká sněmovna ParlamentuRichtrův nadační dům, Staré MěstoSmiřický palác, Malá StranaStaroměstská radniceTomášská, Malá StranaU zlaté lodi, Praha 1Valdštejnský palácDivadlo Vítěslava Nezvala, Karlovy Varyhrad Švihovprodejna Euromoda Fromin Centrum, Praha 1prodejna Luxus G. Versace CeletnáŠternberský palác