SURPMO, a.s.

Společnost nabízí pro majitele obytných, administrativních objektů a komerčních staveb provádění komplexní správy, včetně možnosti správy jednotlivých nájemních prostorů a to s celorepublikovou působností. Dále nabízí služby energetického specialisty a revizní činnost pro silnoproudé instalace. V projektové oblasti nabízí zpracování všech stupňů projektové dokumentace, obstarání všech potřebných vyjádření dotčených úřadů a v neposlední řadě činnost technického dozoru investora a pasportizace objektů. Projektové středisko Hradec Králové zajišťuje komplexní agendu v oblastech územního plánování a regionálního rozvoje.

Komplexní správa objektů

Projektová činnost

Územní plánování a regionální rozvoj

Revize a zkoušky elektrických zařízení

Energetika

Agenda nájemníků