default_mobilelogo
  • zajištění dodávek elektrické energie, plynu, vody, odvodu odpadních vod
  • zajištění úklidu a kontrol jeho provádění
  • zajištění fyzické a elektronické ostrahy objektu
  • zajištění odvozu pevného odpadu
  • zajištění potřebných prohlídek, kontrol a revizí
  • zajištění služeb odstraňujících vzniklé havárie v objektu zpracování návrhu oprav

SURPMO, a.s.

Sídlo společnosti

Opletalova 1626/36, Nové Město

110 00 Praha 1

tel: +420 221 466 401

e-mail: surpmo@surpmo.cz

Kontakty

Sekretariát

tel. +420 221 466 401
e-mail: surpmo@surpmo.cz

Účtárna

tel. +420 221 466 401
e-mail: uctarna@surpmo.cz

 

Projektové středisko Hradec Králové

Československé armády 219/24

500 03 Hradec Králové

Tel: +420 495 514 729

Mobil: +420 602 407 224

Fax: +420 495 511 366

e-mail: surpmohk@surpmo.cz

Projektová kancelář Praha

tel: +420 224 423 315

e-mail: surpmo@surpmo.cz